Navigace Objednat se 774 257 292

Endodontické ošetření

Endodontické ošetření je ošetření kořenového systému zubu s cílem jeho zachování v dutině ústní jako funkční jednotky.

Potřebuji endodontické ošetření?

Nejčastěji pacient přichází s bolestí zubu – se zánětem zubního nervu (hluboký kaz, po předchozím ošetření, úrazy) nebo v souvislosti s tzv. apikální periodontitidou (váček kolem kořene zubu) a jejím vzplanutím.

Apikální periodontitida souvisí s přítomností infekce uvnitř kořenového systému – bakterie a jejich toxiny vycestovávají cestou kořenových kanálků do okolní tkáně a vyvolávají zde odpověď obranného imunitního systému v podobě zánětu

 • Akutní apikální periodontitida (typicky krátce po ošetření, u hlubokých kazů, kde již došlo k dráždění okolní tkáně mimo kořen zubu)
 • Chronická apikální periodontitida (často náhodný nález na RTG snímku –tmavý„váček“ okolo kořene, zuby klinicky němé, občas divný pocit při kousání)
 • Akutní exacerbace chronické apikální periodontitidy (vzplanutí chronického zánětu do akutní formy, vysoká bolestivost, otok)

Hluboký kaz zasahující do dřeňové dutiny – při odvrtávání infikované tkáně dojde k situaci s otevřením zubní dřeně a vpřípadě nemožnosti provedení přímého překrytí (výkon se snahou zachovat zub vitální) je zub potřeba endodonticky ošetřit

Otázky a odpovědi

Zub s váčkem mě nebolí, proč tyto zuby tedy ošetřovat
 1. Riziko přechodu chronického zánětu do akutní formy = bolest, která často pacienta donutí navštívit zubní pohotovost (nedostatek času na řádné ošetření, riziko nevratného poškození zubu = ztráta zubu) – nemálo kdy se stává při zahraničních cestách, dovolené (stres jako induktor akutního stavu)
 2. Přítomnost zánětu v organismu = neustálé oslabení imunitního systému, unavování organismu, zkřížená reakce protilátek se vzdálenými orgány v těle (záněty šlach, kloubů, nervů, cév a podobně)
 3. Umělé náhrady kloubů, chlopní, srdeční operace, transplantace orgánů (bakterie z „váčků“ mohou cestovat krevním řečištěm pacienta a infikovat umělé náhrady, chlopně a transplantované orgány = život ohrožující stavy!) –často pacient přichází těsně před operací se žádosti zubního vyšetření od odesílajícího lékaře, zuby s váčkem pak nelze dostatečně rychle a spolehlivě před operací ošetřit (eliminovat infekci) = jedinou možností je jejich extrakce (vytrhnutí)
Indikace endodontického ošetření
 1. Hluboký kaz zasahující do dřeňové dutiny k zubu (infikování nervově cévního svazku uvnitř zubu, nevratné poškození zubní dřeně)
 2. Úrazy a ztráta vitality zubu (nekróza zubní dřeně)
 3. Autotransplantace zubu (přesun zubu z jednoho místa na místo jiné)
 4. Protetické důvody (korekce sklonu zubu)
 5. Resorptivní pochody
 6. Parodontitida (infikování zubní dřeně cestou parodontálního chobotu) –pulpoparodontální komplex
Kontraindikace endodontického ošetření
 1. Nemožnost ošetření zubního kazu (kazy zasahující kořen zubu, rozsáhlé destrukce zubu)
 2. Neošetřitelné fraktury kořene zubu
 3. Anatomické poměry zubu (extrémní zahnutí kořenů zubu, nevhodný poměr délky kořene a zbylé korunky)
 4. Nemožnost zhotovení protetického ošetření po endodontickém ošetření (tzv. postendodontické ošetření)
 5. Omezené otevírání úst, časové důvody (potřeba otevřít alespoň na 3 prsty, délka ošetření cca 2h)
 6. Rozsáhlé postižení parodontu (zuby s výraznou viklavostí, ztrátou okolní kostní tkáně)
 7. Neošetřitelné perforace zubu (nejčastěji díky předchozí scestné preparaci zubu)
Postup endodontického ošetření
 1. Lokální anestezie, kofferdam (latexová blána s cílem izolace pracovního pole – ochrana pacienta před dezinfekčními látkami, zabránění přítomnosti bakterií v již vydezinfikovaném kořenovém kanálku)
 2. Odstranění kazu, preendodontická dostavba zubu (dostavba obvodových stěn zubu)
 3. Trepanace zubu (vniknutí do dřeňové dutiny zubu), nález kořenových kanálků (každý zub má jiný počet kořenů a kořenových kanálků–velmi variabilní)
 4. Stanovení pracovní délky (délky kořenových kanálků–je nutné ošetřit zub v celé délce kořenového kanálku, jinak hrozí riziko ponechání infekce v zubu a selhání ošetření)
 5. Opracování kořenových kanálků(strojově/ručně) a chemická dezinfekce kanálků(je třeba působit i na místa, kam se mechanicky nedostaneme –kanálky mají řadu vedlejších vyústění, která nelze mechanicky ošetřit)
 6. Hermetické zaplnění kořenových kanálků gutaperčovou výplní (je třeba kořenový systém perfektněz apečetit, aby nedošlo k reinfekci)
 7. Dostavba jádra zubu s duálně tuhnoucími vysoce plněné fotokompozitní materiály, nebo biokeramickými materiály.
 8. Postendodontické ošetření zubu (často v následujících návštěvách)
Endodontické ošetření a jeho časová náročnost
 • Jednofázové ošetření –V jedné návštěvě je dokončeno celé endodontické ošetření (od odvrtání kazu až po dostavbu jádra zubu) –obvykle 2 -2,5h návštěva – plánované výkony.
 • Dvoufázové ošetření – V první návštěvě proběhne odvrtání kazu, částečné opracování kořenového systému a pacient odchází s dezinfekční vložkou a provizorní výplní. V druhé návštěvě je pak endodontické ošetření dokončeno –obvykle akutní stavy nebo stavy, kdy nelze kořenový kanálek v jedné návštěvě zaplnit (neprůchodnost vyžadující delší čas na ošetření, nemožnost vysušení kořenového kanálku)

Postendodontické ošetření

Postendodontické ošetření je ošetření zubu po endodontickém ošetření kvůli značné dekonstrukci zubu.


Více informací

Reendodontické ošetření

Reendodontické ošetření je opětovné ošetření kořenového systému zubu po předchozím neúspěšném endodontickém ošetření.


Více informacíZavřít
Načítám