Navigace Objednat se 774 257 292

Postendodontické ošetření

Postendodontické ošetření je ošetření zubu po endodontickém ošetření kvůli značné dekonstrukci zubu.

Potřebuji postendodontické ošetření?

Málokdy stačí pouze dostavba bílou výplní (nezajistí rovnoměrný přenos žvýkacího tlaku na oslabené zbylé obvodové stěny zubu = riziko fraktury a ztráty zubu). Zub je často třeba ošetřit proteticky (onlay, overlay, polokorunka, korunka, můstek – náhrady umožňující rozložení žvýkacího tlaku na zbylé tkáně = snížení rizika fraktury zubu) –postendodontické ošetření je tedy VŽDY součástí endodontického ošetření a nelze jej vynechat. Nejčastější příčinnou selhání endodontického ošetření je absence postednodontického ošetření nebo nesprávné postendodontické ošetření!

Otázky a odpovědi

Nejčastější komplikace endodontického ošetření
  1. Neprůchodnost kořenových kanálků(extrémní anatomie zubu, překážka v kořenovém kanálku, zářez ve stěně kořenového kanálku při opracování, obliterace = zúžení až vymizení kořenového kanálku)
  2. Krvácení, prosakování zánětlivé tekutiny (nemožnost zaplnění kanálků)
  3. Oddělení kořenového nástroje (neprůchodnost)
  4. Nenalezení kořenových kanálků(velmi důležité použití zvětšovacích pomůcek –mikroskop)
  5. Via falsa (scestná preparace), stripping (proděravění stěny kořenového kanálku) transportace (přenos průběhu původního kanálku = oslabení stěny kořene), přílišné rozšíření kořenového hrotu (přeplach dezinfekce, nemožnost dokonalého zaplnění)
  6. Flare up – náhlé vzplanutí zánětu po endodontickém ošetření (velmi bolestivá komplikace, nejčastěji v reakci imunitního systému na rozpadové produkty bakterií)
Bolí endodontické ošetření, mám očekávat bolest po ošetření?

Všechny zákroky jsou prováděny v lokální anestezii, takže endodontické ošetření je v současné době nebolestivé. Výjimkou mohou být zuby se silným akutním zánětem, kde se snižuje účinek lokální anestezie. Bolest po endodontickém ošetření není zpravidla výrazná, většinou přetrvává první dva dny a poté mizí. Vnímavější jedinci mohou sáhnout po běžně dostupných analgeticích.

Jaká je prognóza endodontického ošetření?

Úspěšnost moderní endodoncie (strojové opracování, použití zvětšovací optiky, dodržování dezinfekčních protokolů, hermetické uzavření kanálků, adekvátní postendodontické ošetření) se pohybuje v rozsahu 90 -96%.

Jak lze hodnotit úspěch endodontického ošetření?

Základním kritériem úspěšného endodontického ošetření je přítomnost klidného zubu v dutině ústní bez známek periapikálního projasnění na RTG snímku (bez známek váčku). Nutno však podotknout, že váčky se mohou hojit i řadu let. Za neúspěch endodontické terapie se pak považuje, pokud nedojde ke zmenšení nálezu na RTG snímku ani po 4 letech od endodontické terapie.

Proč je cena endodontického ošetření tak vysoká?

Endodontické ošetření je velmi časově a přístrojově (zvětšovací optika, strojové opracování, vertikální kondenzace gutaperčové výplně) nákladný způsob záchrany zubu, což se samozřejmě také odráží na ceně ošetření. V současné době pojišťovny tento moderní přístup ošetření nehradí a endodontické ošetření „na pojišťovnu“ je jen odkladem kleští s výrazným prodražením náhrady zubu.Zavřít
Načítám