Navigace Objednat se 774 257 292

Chirurgie

Stručně v bodech

  • Precizně, maximálně šetrně, s krátkou rekonvalescencí
  • Bezbolestně vám provedeme všechny stomatochirurgické zákroky
  • Zákrok logicky zapadá do vašeho léčebného plánu a je provázán s ostatními specializacemi
  • Provádíme široké spektrum stomatochirurgických zákroků
  • V centru Prahy (u Karlova náměstí) dobrá dostupnost odkudkoliv, přijeďte za kvalitou

Nejčastěji provádíme následující zákroky.

Extrakce

Extrakce, neboli vytažení zubu, probíhá v lokálním znecitlivění. Snažíme se, aby tento neoblíbený zákrok proběhl co nejpříjemněji. Během zákroku můžete cítit tlak, neměla by být cítit ostrá bolest. Jakmile byste ostrou bolest cítili, přidáme anestezii. Po vytažení zubu vložíme do rány kolagen. Ten se v ráně vstřebá a sníží riziko komplikací ve smyslu zánětu a krvácení. Ránu následně stabilizujeme vstřebatelným stehem. Tento vypadne v horizontu několika týdnů sám. V případě absence komplikací se nemusíte dostavit ke kontrole.

Komplikovaná extrakce

V případě velmi zničených nebo nepříznivě uložených zubů je jejich vytažení komplikovanější. Zub je často nutně rozdělit na jednotlivé fragmenty, které je již následně možné vyndat.

Vzhledem k technické náročnosti je nutné počítat s delším časem ošetření. Lokální znecitlivění funguje spolehlivě  i na složitě případy.

Extrakce zubů moudrosti

Složitost extrakce zubů moudrosti je velmi variabilní a odvíjí se od jejich uložení a anatomie.

Při fyziologickém prořezání zubů do dutiny ústní probíhá extrakce stejně jako u ostatních zubů. Opět může být jednoduchá nebo komplikovaná.

Chirurgická extrakce zubů moudrosti

Při neúplném prořezání zubu moudrosti do dutiny ústní je nutný chirurgický přistup. Sliznice nad zubem se nařízne, v případě nutnosti se částečně odstranění kostní tkáň kolem zubu, zub se rozdělí na jednotlivé fragmenty a opatrně vyndá.

Autotransplantace

Autotransplantace zubu je náhrada zubu, který má již neřešitelným problém, vlastním zubem. V principu lze nahradit každý zub. Limitace ovšem spočívá v anatomické podobnosti nahrazovaných zubů. Zjednodušeně řečeno, větší zub do menšího místa nelze přemístit. Rozhodnutí o vhodnosti ošetření je možné po pečlivém vyšetření. Ošetření probíhá při vědomí s místním znecitlivěním. V jedné návštěvě nejprve vytáhneme neošetřitelný zub. Následně vytáhneme zdravý zub, nejčastěji zub moudrosti, a přesuneme jej do místa po neošetřitelném zubu. Zub zajistíme stehem nebo dlahou.

Autotransplantace zubu s neúplně vyvinutým kořenem

V případě autotransplantace u mladých pacientů lze autotransplantovat zub, jehož vývoj kořene nebyl dosud ukončen. U takového zubu je šance, že se vývoj kořene dokončí v nové pozici, zůstane živý a zub bude plnohodnotně fungovat dále. V případě nutnosti se pozice zubu upraví pomocí ortodontického aparátu (rovnátek) a jeho tvar zkoriguje keramická korunka.

Autotransplantace zubu s plně vyvinutým kořenem

Autotransplantaci zubu lze provést i u starších pacientů, jejichž zuby jsou plně vyvinuté. V takovém případě je nutné za 14 dnů provést ošetření kořenových kanálků. V případě úspěchu se zub za 4-6 měsíců opatří korunkou, která jej plně zařadí do zubního oblouku. Ošetření umožňuje využít vlastní zub, který v zubním oblouku nemá významnou roli, jako biologický implantát. Úspěšnost ošetření je dle dostupné literatury přibližně  90 %.

Cena ošetření závisí na počtu kořenových kanálků v transplantovaném zubu. Kompletní cenu ošetření vám sdělíme po konzultaci u našich specialistů.

Jednoduchá implantace

Zubní implantát si lze představit jako šroub. Po aplikaci místního znecitlivění se slizničním řezem obnaží kost. Do kosti se s chlazením fyziologickým roztokem vyvrtá díra, do které se implantát zašroubuje. Rána se následně pečlivě zašije. Pro správné vhojení implantátu je nutné, aby byl implantát kompletně uložený v kosti. V případě dostatečné nabídky kosti mluvíme o jednoduché implantaci.

Komplikovaná implantace

U většiny pacientů není nabídka kosti pro zavedení implantátu vyhovující. Abychom mohli i v tomto případě implantát zavést,  je nutné chybějící kost doplnit. V případě menších defektů je možné v jednom ošetření aplikovat implantát a zároveň doplnit kost. U větších defektů je nejprve nutné doplnit kost, následně několik měsíců počkat na její hojení a implantovat v další návštěvě.

Sinus lift

V oblasti horních třenových zubů a stoliček se nad kořeny zubů nachází čelistní dutina. Tato dutina je součástí vedlejších nosních dutin. Při náhradě zubů v této lokalitě je často nedostačná výška kosti. Abychom byli schopni nahradit zuby i v této oblasti, musíme si pomoc tzv. operací sinus lift. Operace spočívá v nadzvednutí slizniční výstelky čelistní dutinu. Do vzniklé “kapsy” je možné doplnit kost a zavést implantát. Dle náročnosti situace je možné v jedné návštěvě doplnit kost i zavést implantát nebo je nutné nejprve doplnit kost, počkat několik měsíců na hojení a implantovat až následně.

Jak dlouho mi implantát vydrží?

Dle amerických statistik je průměrné přežiti zubního implantátu 8 let. Výdrž implantátu závisí především na péči ze strany pacienta. Implantát je náchylnější na vznik zánětu než samotný zub. V případě zanedbání domácí kontroly plaku může dojít až ke ztrátě implantátu. Implantologický pacient by měl jednou za 6 měsíců navštívit svého zubního lékaře za účelem preventivní prohlídky. Minimální interval 6 měsíců je doporučený i pro návštěvy dentální hygieny.

U jednotlivých implantátů může někdy dojít k uvolnění korunky, která je k implantátu přišroubovaná. V takovém případě je vhodné kontaktovat svého implantologa, který provede dotažení korunky.

V případě jakýchkoliv potíží s implantátem je vhodné se objednat na kontrolu, aby bylo možné problém vyřešit v co nejranějším stádiu.

Protetické ošetření pomocí zubních implantátů

Pomocí zubních implantátů lze nahrazovat jednotlivé zuby, skupiny zubů nebo celé zubní oblouky. Rozlišuje dvě základní skupiny protetických výrobků fixovaných na implantátech

  1. fixní protetické práce:

Tyto práce jsou pevně spojeny s implantátem. Korunky nejčastěji vyrábíme ze zirkoničité keramiky. V dnešní době  se snažíme, aby bylo spojení realizované pomocí šroubků a nikoli cementu. Takové ošetření je opravitelné (korunku nebo můstek lze bez poškození implantátu sejmout) a biokompatibilnější (přechody jednotlivých struktur lze mimo ústa perfektně vyleštit).

Množství implantátů, které je nutné zavést, závisí na individuální situaci.

2. tzv.hybridní náhrady

Jedná se o zubní protézy, které jsou vyrobené z kovu, pryskyřice a pryskyřičných zubů, a je možné je z implantátů sejmout. K implantátům jsou  fixované pomocí třmenů nebo kulovitých struktur. Jejich plocha je srovnatelná se snímatelnými protézami. Jedná se o ekonomicky přijatelnější řešení u pacientů, kterým snímatelné náhrady nevyhovují a přáli by si zlepšení životního komfortu.

Pro zhotovení hybridní náhrady v horní čelisti je nutné zavést 4-6 implantátů.

Pro zhotovení hybridní náhrady v dolní čelisti je nutné zavést 2-4 implantáty.

Chirurgické ošetření ustupující dásně

V dnešní době přibývá pacientů, kteří mají problém s ústupem dásní, tzv. gingivální recesus. Nejčastěji k němu dochází z důvodu nesprávné techniky čištění a použití tvrdého zubního kartáčku. Často k tomu dochází také nezkorigovanou ortodontickou vadou skusu. Pacienta většinou trápí citlivost obnaženého krčku nebo estetický defekt. Situaci lze řešit mimo jiné chirurgicky. Dáseň a sliznice nad recesem se uvolní, z patrové sliznice se odebere kousek tkáně, která se přemístí do místa recesu, a tkáň nad recesem se posune přes defekt. Zákrok se provádí v místním znecitlivění a dle dostupné vědecké literatury má úspěšnost 90 %.

Úrazy zubů

Úrazy zubů patří k poměrně častým situací v ordinaci zubního lékaře. Postihuje pacienty všech věkových kategorii. Ošetření závisí na konkrétní situaci. Každopádně je nutné snažit se zraněného uklidnit. V případě krvácení krýt krvácející tkáň sterilní obvazem a hlavu držet spíše v předklonu aby nedošlo ke vdechnutí krve. Místo úrazu pečlivě prohledat za účelem nálezu celých zubů nebo jejich fragmentů. Zuby nebo fragmenty uchovat v uzavíratelné nádobě ve specifické tekutině (Dentosafe nebo SOS Dentobo), ve které je možné je transportovat až 24 hodin,  nebo například v mléce, do kterého lze uložit zuby přibližně na 2 hodiny. V případě změny pozice zubů, zuby nenarovnávat a okamžitě navštívit vašeho zubního lékaře nebo zubní pohotovost.

Úraz dočasného zubu

V případě úrazu dětí, kdy dojde k poškození nebo úplnému vypadnutí dočasného zubu, je nutné navštívit ordinaci zubního lékaře nebo zubní pohotovosti. Principem ošetření je především ochrana zárodku stálého zubu. Menší defekt je možné při spolupráci pacienta opravit pomocí fotokompozitní pryskyřice. Větší defekty a absence spolupráce se řeší vytažením zubu.

Úrazy stálých zubů

Při úrazu stálého zubu je nutné vzít v potaz konkrétní rozsahu poškození a věk pacienta. Menší defekty korunky bez obnažení zubní dřeně je možné opravit fotokompozitní pryskyřicí. Při průniku do zubní dřeně je často nutné provést i ošetření kořenového kanálku. Větší defekty korunky je nutné ošetřit keramickou korunkou. Při poškození kořene, nejčastěji jeho prasknutí, bývá situace již neřešitelná a zub se musí odstranit. Při kompletním uvolnění zubu ze zubního lůžka nebo jeho pohyblivosti, je nutné zub na určitou dobu pomocí dlah stabilizovat k okolním zubům. Zuby po úrazech se pravidelně sledují (vitalita zubní dřeně, barva zubu, pohyblivost) a při komplikacích se dále ošetřují.Zavřít
Načítám