Navigace Objednat se 774 257 292

Parodontologie

Stručně v bodech

  • Unikátní přístup k parodontologickým pacientům, léčíme parodontitidu nechirurgickou cestou
  • Nepodceňujte parodontitidu, i když nebolí, jedná se o nejčastější příčinu ztráty zubů v dospělém věku
  • Léčba parodontitidy (lidově „paradentóza“) je jedinečný úklid v dutině ústní, který vám zachová vlastní zdravé zuby
  • Precizní vyčištění kořenů zubů kyretami pod lupovými brýlemi se 4,5násobným zvětšením
  • V centru Prahy (u Karlova náměstí) dobrá dostupnost odkudkoliv, přijeďte za kvalitou, denně 07 – 21 hod
  • Přečtěte si rozhovor s našimi vedoucími dentálními hygienistkami o tom, jak léčíme parodontitidu, v sekci blog.

Parodontologický pacient

Parodontologické vyšetření zahrnuje intraorální, extraorální fotografie, 3D rentgenový snímek, 3D skeny čelistí s analýzou zatížení skupiny zubů, přetížení jednotlivých zubů, parodontologický status: kolem každého zubu zjišťujeme krvácivost dásní, viklavost daného zubu, obnažení furkací jedná-li se o vícekořenový zub, úpon / ústup dásní/recesy, hloubka dásňového žlábku/parodontálního chobotu.

Parodontologické ošetření je bezbolestné. Ošetření provádíme pod lokální anestezií.  Ošetření má svůj striktní protokol. Léčba parodontitidy spočívá v poctivém ošetření parodontálních chobotů pod lupovými brýlemi Zeiss (4,5 zvětšení, velké zvětšení umožňuje vidět i ten nejmenší nepořádek). Ošetření je nechirurgickou cestou podle prof. F.Grazianiho. Jakmile dojde k vyčištění chobotu od zubního kamene uloženého nejčastěji na dně parodontálních chobotů, tak se nastartují regenerační procesy a dáseň se opět začne upínat ke kořeni zubu. Jedná se o pečlivou ruční práci kyretami, každému zubu se věnujeme zvlášť. Vždy musí proběhnout ošetření celého chrupu. Termíny ošetření jsou maximálně  v průběhu dvou až tří týdnů u rozsáhlých parodontitid. Příprava před samotným čištěním zubů spočívá ve fixaci parodontálních dlah u viklavých zubů. Důkladně si projdeme vaši anamnézu a dle potřeby indikujeme perorální antibiotika. V indikovaných případech provádíme bakteriologické testy. Na 3D rentgenovém snímku kontrolujeme hloubku defektů, jejich rozsah a periapikální léze, které se mohou a nemusí spojovat s parodontálními choboty. Zjistíme-li pariapikální lézi spojující se s parodontálním chobotem, pak je u daného zubu indikováno mikroskopické endodontické ošetření, protože to má přímý vliv na úspěšnost zaléčení parodontitidy.  Stejně jako kolem zubu, tak může zánět probíhat kolem implantátů (periimplantitida). Léčení periimplantitidy má samostatný protokol škálovaný dle rozsahu poškození úponu k implantátu. Díky ortodontické léčbě v jakémkoli věku dojde k snížení přetížení zubů, zlepšení postavení zubů, usnadnění dodržování ústní hygieny a spolu s parodontologickou léčbou se výrazně prodlužuje životnost celého chrupu.

Máte paradentózu? Zjistí se pomocí měření dásňového žlábku a rentgenologických snímků

Vaše pravidelná dentální hygiena musí vždy obsahovat kontrolu hloubky dásňového žlábku, aby se zachytili dílčí prohloubení dásňového žlábku. Může se jednat o počínající parodontitidu (nutné rentgenologicky potvrdit). Při včasném záchytu počínající parodontitidy a důkladném vyčištění dochází k téměř úplnému zahojení. Dásňový žlábek se opět vrací na svoji optimální hloubku.  (hyperplazie dásní)

Průběh

Zánět začíná jako zánět dásní, poté pokračuje jako zánět parodontu. Znamená to, že se zánět dostává do oblasti kosti a poškozuje jako kost, tak zubní lůžko. Zdravý dásňový žlábek má hloubku 2 – 3 mm, poškozené zubní lůžko a okolní kost se projevuje prohloubením dásňového žlábku nad 3 mm a tomuto prohloubení se říká parodontální chobot. Nejprve jde o lokalizovaný vertikální defekt, který se následně rozšiřuje i prohlubuje. Až dosáhne celého obvodu zubu až k jeho kořeni, tak se projeví viklavostí zubů až následně spontánně zuby samy vypadnou.

Nejčastější skupina pacientů

Mělké a hlubší parodontální choboty např. 4 – 7 mm je nutné vyčistit ihned, nečekat až se situace zhorší. Zákeřné je, že parodontitida v tomto stádiu nebolí a klinicky vypadá jako pouhý zánět dásní.  Klinický nález může být i u relativně mladých pacientů. Běžně je tento nález u pacientů mezi 30. –  40. rokem života  s průměrnou úrovní ústní hygieny. Čištění chobotů je náročné, ale u těchto pacientů má nejlepší výsledky. Nedochází k postupu zánětu do hlubších vrstev nad 8 mm. A zabráníme tím ztrátě zubů z důvodu parodontitidy v pozdějším věku. Tato skupina pacientů nemusí podstoupit žádnou chirurgickou intervenci. Nedochází typicky k propojení zánětu parodontu a zánětu zubní dřeně, tedy odpadá spolupráce s endodontistou v jedné návštěvě. V tento čas je nejlepší začít sledovat stav parodontu a v případě potřeby zahájit léčbu, protože je nejméně náročná a přitom jsou zde u pacientů vynikající výsledky díky pouhému nastartování jejich vlastního hojení.

Specializovaná léčba rozsáhlých parodontitid

Čím větší poškození, tím náročnější je léčba. Přesto u nás naleznete jedinečnou možnost zachování vašich vlastních zubů. U nejhlubších parodontálních chobotů nad 12 mm je čištění náročné. Ztracenou kostní tkáň lze doplnit umělou kostní tkání. Otevřené kyretáže poškozených míst se vyčistí, doplní se chybějící kostní tkáň a hojení je podpořeno vždy antibiotickou léčbou.Vynikající výsledky jsou ve spolupráci s následnou ortodontickou léčbou v jakémkoli věku.

Agresivní parodontitida

Lokalizovaná / generalizovaná agresivní parodontitida

Nejčastější záchyt u pacientů je v období puberty.  U lokalizované jsou nálezy parodontálních chobotů na řezácích a prvních molárech. Na pravidelné dentální hygieně je vždy nutné měřit hloubku dásňového žlábku, aby byl včasný záchyt. Podklad je jak genetický, kdy pacienti mají sníženou imunitu, často pátráme po rodinném výskytu, tak přítomnost agresivních bakterií. Samostatný protokol léčby odlišný od běžného parodontologického pacienta.Zavřít
Načítám